Home

Het terugdringen van schoolverzuim en voortijdige schooluitval heeft hoge prioriteit in ons land. Gemeenten zijn op grond van de wet op de leerplicht en de RMC wet verantwoordelijk voor de zorg voor een goede registratie en het coördineren van de inspanningen van alle betrokken partijen om verzuim en uitval zo veel mogelijk te beperken. Ingrado wil als landelijke organisatie voor leerplicht en RMC bijdragen aan een integrale aanpak van deze problematiek. Voor dat doel is het Verzuim en Schoolverlaters Kompas (VSv Kompas) ontwikkeld.


Ga direct naar de benchmark 

 

Het VSv Kompas wordt uitgevoerd door Totta Research in opdracht van Ingrado.

Inloggen

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Een moment a.u.b.